AANGIFTE OMZETBELASTING - BTW

BTW/ AANGIFTE OMZETBELASTING RAAKT IEDEREEN

De aangifte omzetbelasting is niet eenvoudig. Er gelden hoofdregels, maar het zijn met name de uitzonderingen hierop die het ingewikkeld maken. Bijna geen enkele situatie is echt standaard. Overleg daarom met onze adviseurs over de BTW-regels voor uw eigen specifieke situatie.

Om te bepalen waar BTW verschuldigd is, is essentieel om eerst vast te stellen waar de prestatie wordt verricht. Is dit in Nederland, dan heb je te maken met Nederlandse BTW-verplichtingen. Is dit in het buitenland, dan gelden buitenlandse regels. De plaats waar je je bevindt op het moment dat je een prestatie verricht, is lang niet altijd de plaats waar voor de BTW de prestatie verricht wordt. Maak daarom niet de vergissing om automatisch aan te nemen dat bijvoorbeeld een dienst die je in Nederland verricht ook daadwerkelijk in Nederland belast is.

De regels om vast te stellen waar de prestatie verricht wordt, zijn niet eenvoudig. Van belang is om in ieder geval onderscheid te maken tussen de levering van goederen en het verrichten van diensten. Voor beide categorieën gelden namelijk andere regels.

Overleg over aangifte omzetbelasting.

Wij hebben veel ervaring met omzetbelasting aangiften

AANGIFTE OMZETBELASTING BIJ LEVERING

Levering van goederen aan een ondernemer in de EU
Bij levering van goederen aan een ondernemer in de EU zal over het algemeen sprake zijn van een intracommunautaire levering (ICL) tegen het 0% btw-tarief. Voorwaarde is dat de goederen vanuit Nederland naar een ander EU-land worden vervoerd en dat je als ondernemer over het BTW-identificatienummer beschikt van je in dat EU-land gevestigde afnemer. Je  berekent 0% BTW maar geeft deze levering wel aan (tegen 0% btw) in de BTW-aangifte en in de opgaaf intracommunautaire prestaties. Jouw buitenlandse afnemer verricht in het andere EU-land een intracommunautaire verwerving (ICV) en draagt daar de BTW af tegen het daar geldende BTW-tarief.

"De uitzonderingen maken de BTW erg complex, en voor een leek ondoorgrondelijk."

Levering van goederen aan particulieren in de EU
Bij levering van goederen aan een buitenlandse particulier of een buitenlandse organisatie die niet BTW-plichtig is, is sprake van zogenaamde afstandsverkopen. Deze levering vindt in beginsel plaats in Nederland. Afhankelijk van de soort goederen dat je levert, ben je 6% of 21% BTW verschuldigd. Vanaf het moment dat je echter een daarvoor vastgesteld BTW-drempelbedrag overschrijdt, is de levering belast in het EU-land van uw afnemer. Je moet je dan aanmelden bij de Belastingdienst van dat EU-land en daar BTW afdragen. Het tarief zal afhankelijk zijn van de tarieven in het betreffende EU-land.

AANGIFTE OMZETBELASTING BIJ DIENSTEN

Diensten aan een ondernemer in de EU
Volgens de hoofdregel is de dienst aan een ondernemer uit een ander EU-land belast in het land van die afnemer. Je berekent dan geen Nederlandse BTW maar ook geen buitenlandse btw. Je verlegt de BTW namelijk naar je afnemer en die geeft de BTW aan in zijn eigen land. Je geeft de dienst wel aan in je BTW-aangifte en jouw opgaaf intracommunautaire prestaties. Op deze hoofdregel gelden uitzonderingen. Laat je daarom altijd goed informeren door onze adviseurs over de BTW-regels in jouw specifieke situatie.

Diensten aan een ondernemer buiten de EU
Diensten aan een ondernemer buiten de EU zijn over het algemeen belast in het land van uw afnemer buiten de EU. In de Nederlandse aangifte geef je hiervan niets aan. Informeer in het land van de afnemer aan welke verplichtingen je daar moet voldoen.

Diensten aan een particulier
Volgens de hoofdregel is de dienst aan een particulier in het buitenland belast in Nederland. Je berekent hierover Nederlandse BTW. Ook hier zijn echter vele uitzonderingen mogelijk bijvoorbeeld bij diensten met betrekking tot onroerende zaken, bij vervoersdiensten, enzovoort. Ook voor digitale diensten gelden andere regels. Hetzelfde geldt voor bepaalde diensten, zoals bijvoorbeeld reclamediensten of adviesdiensten, die je verricht aan een particulier buiten de EU. Deze diensten zijn over het algemeen belast in het land waar de particuliere afnemer gevestigd is.

"Mijn adviseur zorgt dat mijn aangift omzetbelasting op orde is, zodat ik hier geen risico mee loop."

OM TE GROEIEN, ZOWEL ZAKELIJK ALS PRIVE,

Moet je weten welke stappen nodig zijn om je doel te bereiken.

Alleen dan haal je het beste uit je onderneming en jezelf.

WAAROM MIJN AANGIFTE OMZETBELASTING VIA STELVIO?

Wij hebben een brede ervaring in het begeleiden van ondernemers. Dat geldt zowel voor administratieve, financiële als fiscale zaken. Wij zijn een erkend RB kantoor, dus lid van het Register Belastingadviseurs. Alleen kantoren die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen mogen zich erkend RB-kantoor noemen. Onze kwaliteit is dus officieel erkend, en wordt door onze klanten ook zo herkend. Graag begeleiden wij je naar topprestaties!

  • De kwaliteit van een groot kantoor, met de betrokkenheid van een klein kantoor. Wij werken met vaste contactpersonen en korte lijnen, zodat je altijd weet wie je aan de lijn krijgt.

  • Wij zijn een erkend RB kantoor, waardoor onze kwaliteit gewaarborgd is

  • Vanuit onze fanatieke sportachtergrond weten wij wat het is om doelen te stellen, er voor te gaan en deze doelen te verwezenlijken. Dat wil jij toch ook, met jouw bedrijf?

  • Natuurlijk wil je 24/7 inzicht in je actuele cijfers. Wij zijn daar op ingericht, met Yuki boekhoudsoftware. Gesprekken met onze adviseurs gaan daarom over de stand van vandaag en de koers van morgen.

INTERESSE IN ONZE DIENSTVERLENING

Fijn dat je interesse hebt in onze organisatie. In wat we doen en wat we voor je kunnen betekenen. Maar nog liever hebben we het met jou over jouw ondernemersvragen en uitdagingen. Op onze website vind je al veel informatie over ons en waar we voor staan. Wil je meer weten? Aarzel dan niet om contact op te nemen.