BEDRIJFSOPVOLGING

BEDRIJFSOPVOLGING, REORGANISATIES, HERSTRUCTURERING EN OVERNAMES

Afstand nemen van uw onderneming is nooit eenvoudig. Je hele ziel en zaligheid ligt erin. Daarom wil je goed voorbereid zijn wanneer het moment daar is en wil je de onderneming zonder fiscale problemen overdragen. Of deze nu lang van te voren gepland is, of door omstandigheden acuut plaatsvindt. Wij staan je bij in het opstellen en uitvoeren van een stappenplan voor de overname. Alles in nauw overleg met jou als ondernemer en in samenspraak met bijvoorbeeld een notaris.

Bij het uitbreiden van bedrijfsactiviteiten door een overname of fusie speelt een aantal bedrijfseconomische en fiscaal juridische aspecten een belangrijke rol, zoals:

 • Hoe gaat de overname gefinancierd worden?
 • Kan de overname fiscaal juridisch gestructureerd plaatsvinden zonder belastingheffing?
 • Hoe ga je om met bestaande fiscale risico's of mogelijke claims uit het verleden?
 • Welke mogelijkheden zijn er om verrekenbare verliezen van de overgenomen onderneming na de overname of fusie nog te benutten?

Naast vennootschapsbelasting moet bij een herstructurering of overname ook aandacht worden besteed aan de BTW aspecten. Bij aanwezigheid van onroerende zaken moet ook gekeken worden naar eventuele gevolgen voor de overdrachtsbelasting.

In gesprek over de bedrijfsopvolging.

Wij kennen onze klanten persoonlijk en voelen ons betrokken bij de geplande bedrijfsopvolging, fusie of overname.

BEDRIJFSOPVOLGING

Er komt een tijd dat je als ondernemer of DGA jouw bedrijf wilt overdragen. Om de bedrijfsopvolging fiscaal vriendelijk vorm te geven, is het belangrijk dat de bedrijfscultuur 'bedrijfsopvolgingsproof' is. Met andere woorden dat het bedrijf klaar is voor verkoop of overdracht en dat de fiscale gevolgen en mogelijkheden in beeld zijn. Natuurlijk kunnen wij dit voor je beoordelen. En blijkt dat nog niet het geval te zijn, begin er dan alsnog op tijd mee: bij voorkeur minimaal vijf jaar voor het tijdstip van beoogde opvolging.

"Door de goed geplande bedrijfsopvolging wordt het bedrijf nu door mijn dochter gerund"

Wij begrijpen dat je jouw bedrijf met pijn in het hart overdraagt. Zeker bij familiebedrijven is bedrijfsopvolging vaak een emotionele kwestie. De adviseurs van Stelvio hebben oog voor deze emoties en helpen je de overdracht zo te regelen dat je de onderneming zorgeloos over kunt dragen.

Wil een van je kinderen het bedrijf wel overnemen en voortzetten? Dan kun je ook overwegen om de onderneming of de aandelen van de BV te schenken. Onder voorwaarden doet u dan een beroep op de zogenaamde bedrijfsopvolgingsregelingen. Deze komen er op neer dat je je onderneming, of de aandelen van je BV, zonder heffing van inkomstenbelasting en -vrijwel- zonder heffing van schenkbelasting kunt overdragen aan dat kind. Zo maken zij een vliegende start, en blijft jouw 'kindje'ook echt binnen de familie. Bij zo'n bedrijfsopvolging is een goede adviseur onontbeerlijk. Wij kennen de valkuilen en mogelijkheden, en weten welke stappen er in welke volgorde genomen moeten worden.

FUSIES EN OVERNAMES

De juridische structuur van je onderneming is onderhevig aan veranderingen binnen die onderneming en de omgeving. Het is daarom van belang om regelmatig na te denken over de structuur van jouw onderneming, en te kijken of deze nog optimaal past. Wil je de structuur wijzigen of ben je van plan te reorganiseren? Dan heb je diverse mogelijkheden tot herstructureren. De adviseurs van Stelvio helpen je deze vragen te beantwoorden.

Op fiscaal gebied zijn er verschillende faciliteiten om een fusie, herstructurering of overname te laten plaatsvinden zonder dat fiscaal behoeft te worden afgerekend:

 • De aandelenfusie
 • De Bedrijfsfusie
 • De juridische splitsing
 • De juridische fusie
 • De fiscale eenheid

Wij streven er naar om een fusie of bedrijfsovername met maximaal resultaat voor de onderneming te realiseren. Dit doen wij door goed samen te werken met andere professionals die bij de overname betrokken zijn. Wij begeleiden je in het hele proces, van het klaarstomen van het bedrijf richting de overname, tot de daadwerkelijke overdracht zelf. Alles goed geregeld, zodat je met goed gevoel afscheid kunt nemen.

"Mijn adviseur van Stelvio heeft me deskundig, maar met gevoel, begeleid in dit voor mij toch emotionele proces.."

HET OVERDRAGEN VAN DE ONDERNEMING AAN JE KINDEREN

Voelt als het afscheid nemen van je zakelijk kindje, maar vervult je tegelijk van trots.

Een goede planning om je doelen te verwezenlijken is hierbij essentieel.

WAAROM STELVIO IN DE ARM NEMEN BIJ BEDRIJFSOPVOLGING?

De adviseurs van Stelvio Belastingadviseurs begeleiden je graag bij de bedrijfsopvolging. Of deze opvolging nu lang van te voren gepland is, of door omstandigheden acuut plaatsvindt. Wij staan je onder meer bij in het opstellen en uitvoeren van een stappenplan voor de overname. Alles in nauw overleg met jou als ondernemer.

 • Wij werken graag samen met andere professionals

 • Wij hebben hart voor jouw zaak

 • Onze no-nonsense aanpak en inlevingsvermogen

 • Wij bereiden je graag voor, zodat je bedrijf klaar is voor de overname

INTERESSE IN ONZE DIENSTVERLENING

Twijfel jij of de huidige rechtsvorm nog wel bij je onderneming past? Denk je al na over overdracht van je onderneming? Willen de kinderen de zaak graag overnemen? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. We laten je graag zien hoe wij werken en wat we voor jou, je onderneming en je familie kunnen betekenen.