VENNOOTSCHAPSBELASTING

AANGIFTE VENNOOTSCHAPSBELASTING IS BIJ ONS IN GOED HANDEN

De aangifte vennootschapsbelasting is een belastingheffing voor rechtspersonen als besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, coöperaties, verenigingen, stichtingen. Wij adviseren je graag over de diverse aspecten van deze belasting en natuurlijk verzorgen we ook de aangifte vennootschapsbelasting van jouw onderneming. Maar kijken we ook - proactief - of de huidige bedrijfsstructuur nog bij de onderneming past. En aansluit bij de plannen die jij als ondernemer hebt.

Veel ondernemers komen op een gegeven moment voor de vraag te staan: ‘Is het voor mij voordelig om mijn eenmanszaak of VOF om te zetten naar een BV? Is een reorganisatie van mijn structuur nodig?’

De adviseur van Stelvio heeft veel ervaring met deze belangrijke stap voor ondernemers. Wij helpen je graag om de financiële, fiscale en juridische gevolgen voor je op een rijtje te zetten. Zodat je een goede en verantwoorde keuze kunt maken waarmee je klaar bent voor de toekomst. Daar ligt voor ons de uitdaging.

Roy en Marcel verzorgen de aangifte vennootschapsbelasting.

Wij verzorgen je aangifte vennootschapsbelasting deskundig en goed.

DE AANGIFTE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Of jet het nu leuk of niet: belasting betalen is een plicht voor elke onderneming. Maar dat betekent niet dat je niet slim hoeft om te gaan met je fiscale verplichtingen. Binnen de wettelijke kaders is het mogelijk om op vele manieren invloed uit te oefenen op de hoogte en betalingsmoment van je fiscale verplichtingen. Daarbij is het wel van belang te weten hoe je zakelijke plannen er op de kortere en langere termijn uitzien. Of je grote investeringen op stapel hebt staan of dat je het misschien wat rustiger aan gaat doen. De Stelvio Adviseurs hebben altijd een goed advies.

"Mijn aangifte vennootschapsbelasting is bij mijn Stelvio adviseur in vertrouwde handen."

Investeren of uitstellen? Kijken naar energiebesparende maatregelen? Zal ik een auto gaan kopen of leasen, en wat zijn de fiscale consequenties van die keuzes? Vragen waar iedere ondernemer mee rondloopt en waar geen standaard antwoord op gegeven kan worden. Iedere situatie en iedere ondernemer is weer anders en vraagt om een andere keuze. Bovendien, waar wil je heen, wat zijn je doelen, alles speelt mee in de te nemen beslissingen. Wij begeleiden je graag van A tot Z om jouw doelen te bereiken.

ONDERNEMEN MET DE ONDERNEMER

Wij kennen onze klanten persoonlijk. Kennen hun situatie, niet alleen met betrekking tot het bedrijf, maar ook hun persoonlijke kant. Daardoor kennen wij de doelen van de ondernemers, de plannen, en houden daar rekening bij in onze advisering. De zakelijke kant hangt dus nauw samen met de persoonlijke doelen van een onderneming.

Dit bereiken we door een goede structurering van vennootschappen en hun financiering. Dit kan leiden tot belangrijke belastingbesparingen in de aangifte vennootschapsbelasting. Een slechte structurering, zonder totaalvisie, kan juist tot belastingnadelen leiden. Dat geldt zowel voor nationaal als internationaal opererende bedrijven. Onze fiscaal adviseurs zijn bij uitstek in staat je hierover van advies te dienen, en je van dienst te zijn bij de minstens zo belangrijke implementatie van zaken. Bovendien weten wij de weg als het gaat om de WBSO en de innovatiebox, en kennen we de ins en outs van vrijgestelde beleggingsvennootschappen.

Vanzelfsprekend verzorgen wij de aangifte vennootschapsbelasting en alle daarbij behorende formaliteiten, speciale verzoeken, (voor)overleg met de belastingdienst en daar waar nodig bezwaar en beroep.

"Zowel zakelijk als prive wil ik het maximale bereiken. Mijn Stelvio adviseur begrijpt dat!"

OM TE GROEIEN, ZOWEL ZAKELIJK ALS PRIVE,

Moet je weten welke stappen nodig zijn om je doel te bereiken.

Alleen dan haal je het beste uit je onderneming en jezelf.

WAAROM AANGIFTE VENNOOTSCHAPSBELASTING VIA STELVIO?

Wij hebben een brede ervaring in het begeleiden van ondernemers. Dat geldt zowel voor administratieve, financiële als fiscale zaken. Wij zijn een erkend RB kantoor, dus lid van het Register Belastingadviseurs. Alleen kantoren die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen mogen zich erkend RB-kantoor noemen. Onze kwaliteit is dus officieel erkend, en wordt door onze klanten ook zo herkend. Graag begeleiden wij je naar topprestaties!

 • Financieel voordeel

  Wij zorgen ervoor dat je niet teveel belasting betaalt. Wij helpen je met de juiste fiscale constructies, daar waar nodig, en wijzen je op mogelijke subsidieregelingen. Zo houd je geld over!

 • Wegwijs in complexe materie

  Fiscale wetgeving is vaak erg ingewikkeld. De Stelvio Adviseur wijst je de weg en vertaalt moeilijke vraagstukken in gewone-mensentaal.

 • Onze kennis is altijd up-to-date

  De belastingwetten veranderen continu. Kennis veroudert in snel tempo. De Register Belastingadviseur heeft een permanente educatie-verplichting. Daardoor zijn onze adviezen altijd relevant en up-to-date.

 • Goede relatie met de belastingdienst

  Als erkend RB kantoor hebben we een goede naam en reputatie bij de belastingdienst. Problemen met de belastingdienst zijn niet alleen vervelend, ze leveren ook bedrijfsrisico's op. Onze belastingadviseurs lossen conflicten op en voorkomen onenigheid.

INTERESSE IN ONZE DIENSTVERLENING

Op zoek naar de kennis van een groot kantoor, met toch de persoonlijke benadering van het kantoor om de hoek? Kom dan eens langs voor een bakje koffie. We laten je graag zien hoe wij werken en wat we voor jou en je onderneming kunnen betekenen.